KATEGORIE

REGULAMIN

Poniższy dokument określa warunki korzystania z Serwisu podrozniczka.pl . Możesz również przeczytać naszą politykę prywatności, która opisuje nasze praktyki co do prztwarzania wszelkich danych osobowych. Przed skorzystaniem z usług Serwisu podrozniczka.pl, wymagane jest abyś przeczytał, zrozumiał i zakceptował te warunki. Możesz utworzyć konto tylko po przeczytaniu i zaakceptowaniu tych warunków.

Akceptacja regulaminu


Strona internetowa dostępna pod adresem www.podrozniczka.pl ("Serwis") jest własnością zarządzaną przez Safire Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Północna 20/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321576, NIP 8381814151, Regon 141707339 („Administrator"), dostępna w ramach regulaminu opisanego poniżej ("Regulamin").


Proszę przeczytaj dokładnie regulamin, zanim rozpoczniesz korzystania z usług dostęnych w Serwisie. Wchodząc na stronę internetową, przeglądając jakąkolwiek treść lub korzystając z dowolnych usług dostępnych na Serwisie zgadzasz się przestrzegać Regulamin, który wraz z naszą polityką prywatności określa nasze relację z Tobą w stosunku do Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek fragmentem Regulaminu, nie możesz korzystać z Serwisu.


Opis usług


Serwis jest społecznością internetową, która umożliwia podróżnikom udostępniać artykuły, komentarze, opinie, pomysły; promować ich prace; brać udział w konkursach i promocjach. Serwis udostępnia możliwość zakupu biletów lotniczych i dokonywać rezerwacji pokoi hotelowych ("Usługi"). Treści ("Treści") są to tekst artykułów, komentarze użytkowników, wiadomości, informacje, dane, grafiki, artykuły, fotografie, obrazy, ilustracje ale nie ogranicza się tylko do tego.


Dostęp i korzystanie z Serwisu może zostać od czasu do czasu przerwane w wyniku awarii sprzętu, aktualizacji, konserwacji, naprawy Serwisu czy jakiejkolwiek innej przyczyny lub poza kontrolą Safire. Safire zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania dostępności Serwisu i/lub usługi, i/lub usunięcia Treści w dowolnym czasie według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Safire może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Serwisu i Usług, bez uprzedniego powiadomienia lub zobowiązania. Serwis nie powinien być używany lub wykorzystywany do przechowywania Twoich Treści, jesteś zobowiązany do zachowania własnych kopii Treści zamieszczonych w Serwisie.


Rejestracja


Warunkiem korzystania z Usług Serwisu, wymagane jest stworzenie konta w Serwisie. W tym celu należy wybrać hasło, nazwę użytkownika i wprowadzić informacje rejestracyjne. Informacje rejestracyjne muszą być prawidłowe, dokładne, kompletne i aktualne w każdym chwili. Niezastosowanie się do tego, stanowi naruszenie Warunków, co może powodować natychmiastowe zamknięcie konta Serwisu.


Nie możesz używać jako nazwę użytkownika, nazwy innej osoby lub podmiotu, którego używanie jest niezgodne z prawem do używania; nazwy lub znaku towarowego, który jest przedmiotem jakichkolwiek praw innej osoby lub podmiotu innego niż Ty bez odpowiedniego zezwolenia; nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub nieprzyzwoita.


Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i ponosisz wyłączną odpowiedzialność, za wszystkie działania wynikające z korzystania z hasła i przeprowadzanych działań za pośrednictwem konta Serwisu.


Usługi są dostępne tylko dla osób, którzy mają co najmniej 18 lat lub, co najmniej 14 lat, ale posiadają zezwolenie na dostęp do witryny przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli upoważniasz nieletniego do korzystania z Serwisu, jesteś odpowiedzialny za nadzór nad jego działaniami i odpowiedzialny za konsekwencjie niewłaściwego korzystanie z Serwisu przez osobę niepełnoletnią. Rodzice i opiekunowie prawni są ostrzeżeni, że Serwis może zwierać zdjęcia i treści zawierającej nagość i przemoc, które mogą być obraźliwe dla niektórych.


Usługi są przeznaczone do użytku przez podróżników. Konta nie mogą być otwierane przez firmy działające na rynku podróżniczym i/lub hotelowym czy innych pośredników na rynku i podmiotów reprezentujących te firmy. Jeśli nie kwalifikujesz się do rejestracji, nie masz prawa stworzyć konto i korzystać z Usług.


Działania użytkownika


Właściciel konta jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie Treści zamieszczane lub w inny sposób przekazywane do Serwisu, również za to skąd pochodzi źródło Treści. Safire nie kontroluje treści umieszczanych przez Użytkowników i wobec czego, nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości. Akceptujesz, że korzystając z Serwisu możesz być narażony na treści, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub obraźliwe.


Korzystając z Serwisu, zobowiązujesz się do korzystania z Usług w sposób, który nie jest niezgodny z prawem lub zakazanym przez niniejsze Warunki lub do wykorzystywania Usług do innych celów nie zamierzonych przez Safire. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się m.in na nie używanie Usług w celu:


- Nadużywania, nękania, grożenia, zastraszania lub podszywania się pod inną osobę;


- Umieszczania, przesyłania lub nakłaniać do umieszczania lub przesyłania dowolnych Treści oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych, wulgarnych, lub naruszających prawa autorskie lub inne prawa jakiejkolwiek osoby;


- Umieszczania lub delegowania na zawartość, która nie jest dopuszczalna zgodnie z prawem jurysdykcji, w którym korzystasz z Usług;


- Umieszczania lub delegowania na zawartość, której celem jest przejęcie konta, hasła lub prywatnych informacji od dowolnego użytkownika Serwisu;


- Tworzenia lub przesyłania niechcianego 'spam' do dowolnej osoby lub dowolnego adresu URL;


- Tworzenia wielu kont dla celów głosowania za lub przeciw artykułom;


- Umieszczania Treści chronionych prawem autorskim, które nie należą do Ciebie, za wyjątkiem blogów, gdzie możliwe jest zamieszczanie Treści z wyraźnym podaniem nazwy autora i linku do źródła zawartości;


- Z wyjątkiem dostępu do kanałów RSS, nie będziesz używać robotów, pająków, skryptów lub innych zautomatyzowanych programów, aby uzyskać dostęp do witryny w jakimkolwiek celu bez naszej pisemnej zgody. Dodatkowo, użytkownik oświadcza, że nie będzie: (a) podejmował jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nakładać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury; (b) zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub wszelkie działania prowadzone na Serwisie; (c) stosował wszelkich dostępnych środków aby zapobiec lub ograniczyć dostęp do Serwisu;


- Sztucznie wpływać lub zmieniać liczbę polubień, liczbę odwiedzin, komentarzy lub innych usług w zamian za pieniądze lub inne rekompensaty, które sztucznie wpływają na Usługi lub ich wyniki;


- Reklamować lub namawiać innych użytkowników, do kupienia lub sprzedania jakichkolwiek produktów lub usług;


- Korzystać z informacji uzyskanych z Usług, aby kontaktować się, reklamować się, zabiegać, sprzedawać czegokoliwek innemu Użytkownikowi bez uzyskania wcześniejszej naszej zgody.


- Promować lub sprzedawać treści, zdjęcia innej osoby


- Sprzedawać lub w inny sposób przekazywać swój profil.


Aby zgłosić podejrzane nadużycie strony lub naruszenie regulaminu, prosimy o przesłanie pisemnego powiadomienia na e-mail: info@podrozniczka.pl .


Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi Użytkownikami witryny. Safire zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku monitorowania sporów pomiędzy Użytkownikiem a innymi Użytkownikami.


Treści przesyłane lub udostępniane na Serwisie


Prosimy o zapoznanie się z tym rozdziałem przed wpisaniem, przesyłaniem lub w inny sposób zatwierdzeniem jakichkolwiek treści na Serwisie. Dostarczając treść na Serwisie Użytkownik przyznaje Safire ogólnoświatową, niewyłączną licencję do korzystania z treści oraz oświadcza i gwarantuje Safire, że zawartość jest jego własnością lub jest należycie licencjonowane i że Safire ma swobodę publikowania, dystrybucji i używania przekazanych bez uzyskania zgody lub licencji od osób trzecich.


Safire umożliwiając Użytkownikowi dodawanie Treści do Serwisu, otrzymuję od Użytkownika jednoznaczną i nieodwołalną zgodę na publikację tej Treści na Serwisie i innych wartościowych Usługach związanych z Serwisem.


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:


Przesyłając swoje Treści do Serwisu zachowuje pełne prawa do tych prac, które mieli przed wysyłaniem.


Poprzez zamieszczanie Treści w Serwisie udzielasz Safire niewyłącznej, niezbywalnej, w pełni płatnej, ogólnoświatowej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na używanie, rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publiczne wykonywanie i publiczne prezentowanie tych Treści w związku z Serwisem. Licencja ta będzie istnieć w okresie, w którym Treść jest wstawiona na Serwis i wygasa automatycznie z chwilą usunięcia Treści z Serwisu.


Licencja udzielona Safire obejmuje prawo do korzystania z treści w całości lub częściowo ze względów promocyjnych oraz dystrybucji i redystrybucji treści do innych stron, stron internetowych, aplikacji i innych podmiotów, pod warunkiem że zawartość jest przypisana do Użytkownika, zgodnie z danymi rejestracyjnymi.


Safire nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji, że Treści zamieszczane na Stronie nie będą nielegalnie skopiowane bez zgody użytkownika.


Zgodnie z warunkami licencji, zachowujesz pełne prawo własności lub innych praw do Treści i prawa własności intelektualnej lub innych praw majątkowych związanych z treścią.


Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:


- Jest właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich na wszystkich i do wszelkich Treści przesyłanych do Serwisu;


- Masz pełne i całkowite prawo do zawarcia niniejszej umowy i do przyznania Safire prawa do przekazanej Treści. Żadne dalsze uprawnienia nie są wymagane, ani nie musi być dokonana żadna opłata na rzecz innej osoby w związku z wkorzystaniem przez Safire przekazanych Treści.


Treść nie zniesławia żadnej osoby i nie narusza prawa autorskiego, praw moralnych, prawa reklamy, prawa do prywatności lub innych praw jakiejkolwiek osoby i nie narusza przepisów prawa lub nakaz sądowego, rządowego.


Użytkownik nie ma prawa do wypowiedzenia pozwolenia przyznanego do Treści ani do poszukiwania, otrzymywania lub egzekwowania jakiegokolwiek nakazu lub innego godziwego zadośćuczynienia wobec Safire, wszystkie te prawa są niniejszym wyraźnie i nieodwołalne, nadane przez Użytkownika dla Safire.


Ograniczenie odpowiedzialności


W żadnym wypadku Safire nie bierze odpowiedzialności w stosunku do działania Serwisu czy jakiekoliwek treści za utratę zysków lub specjalne, pośrednie, wypadkowe, moralne lub wynikowe szkody dowolnego rodzaju.


Zakończenie


Safire może wypowiedzieć lub zawiesić jakąkolwiek lub wszystkie usługi związane z Serwisem i/lub konta na Serwisie, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia Warunków. Po usunięciu konta, prawo do korzystania z Usług natychmiast zaprzestaje.


Po wygaśnięciu konta na Serwisie, Safire automatycznie usunie wszystkie przesłane Treści.


Zmiany


Safire zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zmiany warunków w dowolnym czasie. Jeśli zmiany stanowią istotną zmianę w Warunkach, Safire powiadomi Użytkownika, zamieszczając ogłoszenie na Serwisie. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone przez Safire. Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie i zapoznanie się z treścią takich modyfikacji. Korzystanie z Serwisu lub przeglądania jakichkolwiek treści związanych ze zmianą Warunków jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanego regulaminu.


Inne


Safire nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań na podstawie niniejszej Umowy, jeżeli takie uszkodzenie nastąpiło z powodu jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą Safire, w tym, bez ograniczeń, mechanicznych, elektronicznych, komunikacji awarii lub degradacji (w tym zakłóceń). Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie będzie ograniczone lub wyeliminowane do niezbędnego minimum, tak aby Warunki w inny sposób pozostały w pełnej mocy i wykonalne.


Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015