KATEGORIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis podrozniczka.pl została stworzony z myślą o osobach, które chcą odnaleźć nowe inspiracje i nowe cele podróży. Wiemy jak istotnym jest dla Ciebie to, w jaki sposób twoje dane osobowe są wykorzystywane i udostępniane. Twoją prywatność traktujemy bardzo poważnie. Odwiedzając stronę internetową podrozniczka.pl, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej polityce.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Safire Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie ul. Północna 20/2

I. DEFINICJE


1. Administrator - Safire Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Północna 20/2 ,wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321576, NIP: 8381814151, Regon: 141707339, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.


2. Pliki cookies- dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.


3. Cookies Administratora – pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.


4.Cookies Zewnętrzne – pliki cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


5. Serwis - strony internetowe lub aplikacje pod którą Administrator prowadzi serwisy internetowe, działające w domenach podrozniczka.pl, podróżniczka.pl


6. Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.


7.Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. OCHRONA INFORMACJI


Administrator przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularz i rejestrującym się w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie.


III. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI


Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu - może zawierać różne dane, np. adres IP, pozwalający m.in. ustalić, skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwera. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Dane te są udostępniane zainteresowanym podmiotom, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikacje Użytkownika.


IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW


Formularz rejestracyjny został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie serwisu tak, aby spełniał on oczekiwania Użytkowników. Informacje o użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla Użytkowników. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Formularz używany podczas zapisywania się i logowania do Serwisu jest zabezpieczony protokołem bezpieczeństwa SSL zapewniającym maksymalną ochronę transmisji danych w sieci Internet. Administrator nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim.


V. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:


a. Cookies sesyjne: przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje, są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.


b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.


3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


VI. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES


1. Administrator wykorzystuje własne plik cookies w następujących celach (Cookies Administratora):


a. Konfiguracji serwisu:


1) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu,


2) rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację, odpowiednie wyświetlenie strony internetowej i dostosowanie do jego indywidualnych potrzeb,


3) zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.


b. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:


1) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzu, przypisane do danego Użytkownika w ramach sesji,


2) poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,


3) optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.


c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:


1) poprawna obsługa programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,


2) wyświetlanie wybranych przez Użytkownika ofert w schowku, nawet po wygaśnięciu sesji,


3)wyświetlanie ilości ofert w schowku, bez konieczności każdorazowego odpytywania serwera,


4) cofanie Użytkownika na stronę oferty, jeśli opuszcza proces rezerwacji,


5) wyświetlanie tekstów z użyciem dodatkowych krojów czcionek, które nie są zainstalowane w systemie Użytkownika,


6) realizacja poszczególnych kroków procesu rezerwacji,


7) zapamiętywanie ostatnio wyświetlonego boksu z informacją,


d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:


1) tworzenie anonimowych statystyk, które pomogą zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


e. Świadczenia usług reklamowych:


1) dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkowników.


f. Wyświetlania ankiet:


1) Zbieranie statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Użytkownik, by została mu zaprezentowana ankieta.


g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu:


2. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w następujących celach:


a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:


1) ypsilon.net, usługa zakupu biletów lotniczych, wynajmu hoteli [administrator cookies: Ypsilon.Net AG z siedzibą w Niemczech],


2) 500px.pl, usługa udostępniania zdjęć [administrator cookies: 500px z siedzibą w Kanadzie],


3) www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],


4)googleapis.com, usługa pobierania plików czcionek i skryptów JavaScript z zewnętrznych serwisów, w celu optymalizacji ładowania strony internetowej Serwisu[administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].


b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:


1) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]


2) Google Adwords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]


c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:


1) Twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc z siedzibą w USA],


2) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].


VII. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ PLIKI COOKIES


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te, mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej - na przykład w taki sposób, by blokować automatyczne akceptowanie plików cookies bądź za każdym razem informować o ich przekazaniu do urządzenia Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.


3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Serwisu.


VIII. ZMIANA DANYCH


Każdy z Użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w Serwisie mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe. Zarówno rejestracja jak i usunięcie swoich danych osobowych z Serwisu jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila: info@podrozniczka.pl.


IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI


Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu


Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015